http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 20/11/2015

Nâng cao vận tải đường sắt vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ

Nâng cao vận tải đường sắt vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ
Vận tải đường sắt được cơ cấu nâng cao thị phần trên các tuyến, đặc biệt là vận tải đường dài.

Đường sắt sẽ đảm nhận vận chuyển hàng hóa đường dài hành lang Bắc – Nam.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ nâng cao thị phần vận tải đường sắt.

Theo quy hoạch sẽ tiếp tục hoàn thành cải tạo, nâng cấp để khai thác hiệu quả mạng đường sắt hiện có, trong đó ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam, hoàn thành tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân và đảm bảo tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội; từng bước kết nối đường sắt với cảng biển, cảng cạn, khu kinh tế, khu mỏ và các trung tâm du lịch lớn; Tăng cường vai trò của vận tải đường sắt, đường thủy nội địa trên các hành lang vận tải chính kết nối với cảng biển, đặc biệt giữa Thủ đô Hà Nội với cảng biển Hải Phòng và Quảng Ninh; gắn liền tổ chức vận tải đường sắt với hoạt động cảng cạn để nâng cao hiệu quả khai thác, đẩy mạnh vận tải đa phương thức và giảm chi phí dịch vụ logistics.

Về quy hoạch phát triển vận tải, tổ chức vận tải hợp lý trên 6 hành lang vận tải chính, trên hành lang Bắc – Nam, vận tải hàng hoá đường dài chủ yếu do đường bộ, đường biển và đường sắt đảm nhận; vận tải hành khách đường dài sẽ chuyển một phần sang đường sắt và hàng không. Để đến năm 2020, vận tải hành khách bằng đường sắt chiếm tỷ trọng 5,8 - 6,2%; con số này với vận tải hàng hóa là 6 - 8%.

Trên hành lang Hà Nội - Hải Phòng, vận tải hành khách chủ yếu sử dụng đường bộ và đường sắt. Vận tải hàng hóa chia sẻ giữa 3 phương thức vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Đến năm 2020, vận tải hành khách bằng đường sắt 2,5 - 3,5%; vận tải hàng hóa bằng đường sắt chiếm 1 - 2%.

Về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, sẽ nâng cấp, từng bước hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn trong Vùng dài khoảng 33 km, để đạt tốc độ chạy tàu bình quân 80 - 90 km/h đối với tàu khách, 50 - 60 km/h đối với tàu hàng; Cải tạo, nâng cấp từng bước đưa vào cấp kỹ thuật đường sắt Quốc gia các tuyến: Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng; Đông Anh - Quán Triều; Hà Nội - Đồng Đăng dài khoảng 156 km; Hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng toàn tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, dài khoảng 129 km. Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường đôi khổ 1.435 mm, trong đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ưu tiên xây dựng trước đoạn Hà Nội - Vinh; nghiên cứu, xây dựng các tuyến đường sắt: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Đồng Đăng.

Đặc biệt, quy hoạch cũng đặt mục tiêu nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt sau năm 2020 gồm: Tuyến ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, dài khoảng 120 km; Hạ Long - Mũi Chùa - Móng Cái, dài khoảng 150 km.

Nguồn: Sưu tầm