http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 13/06/2024

Xin ý kiến hồ sơ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hà Nội

Xin ý kiến hồ sơ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hà Nội

Tải tài liệu tại đây: Download tài liệu