http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 04/03/2024

Lấy ý kiến Báo cáo giữa kỳ (BCGK) Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Lấy ý kiến Báo cáo giữa kỳ (BCGK) Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh