http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 22/01/2016

Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
Sáng ngày 18/01, Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Đ/c Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy , Thứ trưởng Bộ GTVT tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu
chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Cục ĐSVN

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) Vũ Quang Khôi cho biết: Năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ GTVT, sự phối hợp của các Cục, Vụ, Viện và các cơ quan đơn vị liên quan, với tinh thần “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục ĐSVN đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt.

Cục trưởng Vũ Quang Khôi báo cáo kết quả công tác 2015 của Cục

Cụ thể về công tác xây dựng VBQPPL: xây dựng và trình Bộ GTVT Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi); trình 03 Nghị định (được phê duyệt 02 Nghị định), 01 Quyết định của Thủ tướng; trình 14 Thông tư (được duyệt 11 Thông tư). Tích cực phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ GTVT, cũng như các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các VBQPPL có liên quan.

Về công tác xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, đề án khác liên quan đến lĩnh vực GTVT đường sắt: xây dựng Chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các quy hoạch, đề án đã góp phần định hướng, đưa ra các giải pháp để phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020. Mặt khác, thông qua các quy hoạch và đề án này từng bước thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư trong lĩnh vực đường sắt.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt: Phối hợp chặt chẽ với với C64, C67 tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT đường sắt, phối hợp với Ủy ban ATGTQG và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGTĐS.

Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng: Công tác thanh tra, kiểm tra của Cục ĐSVN có trọng tâm, trọng điểm, bám sát kế hoạch thanh tra của Bộ GTVT. Năm 2015, đã thực hiện 07/07 cuộc Thanh tra theo đoàn, 32 cuộc thanh tra độc lập, 120 cuộc kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và xử lý sau thanh tra (đạt 100% kế hoạch).

Công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng đường sắt; công tác phòng, chống  lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đường sắt”: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức liên quan đến bảo trì đường sắt. Triển khai kiểm tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt tại một số đơn vị trong ngành Đường sắt. Chủ động chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các Công điện của Bộ GTVT; triển khai kịp thời các công điện chỉ đạo công tác PCLB, trực ban khi cần thiết; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả của cơn bão gửi Bộ GTVT.

Công tác khoa học, công nghệ, môi trường: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN&MT theo Đề cương được duyệt; xây dựng chuyển đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật từng bước đáp ứng công tác quản lý nhà nước của Ngành

Công tác hợp tác quốc tế: Hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) của Cục ĐSVN được chú trọng, triển khai tích cực, hiệu quả. Các thông tin đã được cập nhật kịp thời, nắm chắc tình hình biến động trên trường quốc tế để điều chỉnh kịp thời các hành động cho phù hợp.

Công tác xúc tiến và xã hội hóa đầu tư phát triển KCHT đường sắt: Xây dựng và trình Bộ GTVT danh mục dự án thực hiện xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực đường sắt theo chiến lược, quy hoạch và Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư lĩnh vực đường sắt đã được phê duyệt. Đã và đang thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xã hội hóa đầu tư các dự án đường sắt do Bộ GTVT phân cấp: Cho thuê KCHT đoạn tuyến đường sắt Đà Lạt -Trại Mát; Di dời tuyến đường sắt Diêu Trì -Quy Nhơn, ga Quy Nhơn và mở rộng ga Diêu Trì.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết của Cục Đường sắt Việt Nam

Trên cơ sở đó năm 2016, Cục ĐSVN tiếp tục thực hiện phương trâm hành động của ngành GTVT là chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập thể Lãnh đạo Cục ĐSVN cùng công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, Cục ĐSVN xác định phải tăng cường chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện, xuyên suốt các hoạt động của Ngành đường sắt trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ và Bộ GTVT để hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Trong năm 2015, Cục ĐSVN đã có nhiều đổi mới và phát triển góp phần vào sự thành công chung của Ngành GTVT.

Cụ thể, Cục đã hoàn thành đúng tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; năm 2015 là năm đánh dấu hoàn thành các chiến lược, quy hoạch ĐS; phát huy rõ vai trò kiểm tra, giám sát của Cục đối với hoạt động vận tải; Cục phối hợp Tổng công ty ĐSVN làm việc trực tiếp với các địa phương xử lý các điểm đen gây mất ATGT ĐS…

 Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Cục ĐSVN trong năm 2015, Thứ trưởng cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong các công tác của Cục như nguồn lực đầu tư còn thiếu; vấn đề nhìn nhận, đánh giá về đường sắt đang rất khác nhau trong xã hội, các cơ quan, đơn vị…; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa thực sự đồng bộ, toàn diện; quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt còn thiếu.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2016 Cục tiếp tục tập trung vào xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi); tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch đường sắt;  thực hiện tốt tuyên truyền về công tác đầu tư đường sắt;  đẩy mạnh việc kêu gọi, tìm nguồn vốn đầu tư cho đường sắt  Bắc - Nam; Cục cần có nghiên cứu, đề xuất về cơ chế quản lý nhà nước và thu hút đầu tư cho đường sắt…

 M.T