http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 28/02/2017

Cục Đường sắt Việt Nam và Viện KH&CN GTVT tăng cường hợp tác về KHCN trong lĩnh vực đường sắt

Cục Đường sắt Việt Nam và Viện KH&CN GTVT tăng cường hợp tác về KHCN trong lĩnh vực đường sắt
Chiều 16/2, tại Trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải (ITST), Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam (VNRA) Vũ Quang Khôi và Viện trưởng Viện ITST Nguyễn Xuân Khang đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về KHCN, quản lý chất lượng và các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực đường sắt.

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, Viện trưởng Viện ITST nhấn mạnh việc Cục Đường sắt Việt Nam và Viện ITST ký kết thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay để tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, triển khai dịch vụ KHCN, đào tạo và quản lý chất lượng trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hai bên.

sẽ tăng cường

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi
và Viện trưởng Viện ITST Nguyễn Xuân Khang ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Cụ thể, nhằm phát huy khả năng, thế mạnh của hai bên để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ, khả năng nghiên cứu, triển khai các dịch vụ tư vấn khoa KHCN thông qua phối hợp đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp triển khai thực hiện các dự án NCKH, các dự án tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, bảo trì, khai thác cơ sở hạ tầng đường sắt.

Bên cạnh đó, tìm kiếm và tăng cường cơ hội triển khai ứng dụng KHCN trong lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ của hai bên; đồng thời phối hợp nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được giao trong công tác phát triển hạ tầng giao thông đường sắt.

Về nội dung hợp tác cụ thể, ông Bùi Ngọc Hưng, Trưởng phòng KHCN Tiêu chuẩn và HTQT (Viện Khoa học và công nghệ GTVT) cho biết, hai bên sẽ tập trung hợp tác vào 5 nội dung chính: nghiên cứu KHCN; ứng dụng KHCN và các hoạt động tư vấn; hợp tác trong đào tạo; hợp tác trong tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm KHCN và thông tin KHCN; cung cấp, trao đổi thông tin; và các nội dung khác.

sẽ tăng cường

Việc Cục Đường sắt Việt Nam và Viện ITST ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ tăng cường
 công tác phối hợp trong lĩnh vực KHCN và nâng cao hiệu quả hoạt động của hai bên

Trong Nghiên cứu KHCN, hai bên cùng phối hợp, tìm, đề xuất cơ chế để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phát triển kỹ thuật đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; hợp tác trong nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển, dự báo, định hướng khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng GTVT đường sắt;

Cùng với đó, hai bên hợp tác trong công tác xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật; hợp tác trong nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu mới trong các công trình hạ tầng đường sắt; thường xuyên thông báo cho nhau những vấn đề KHCN mới, những vấn đề KHCN cần giải quyết phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án của hai bên, để có sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện...

Nguồn: mt.gov.vn