http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/04/2016

Hội nghị chuyên đề Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị.

Hội nghị chuyên đề Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị.

Sáng ngày 28/4/2016, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh đã chủ trì Hội nghị chuyên đề “Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị”. Tham gia Hội nghị có đại diện Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kết cấu Hạ tầng –Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án đường sắt, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Tổng Công ty ĐSVN, Công ty Đường sắt Hà Nội và các thành viên Ban soạn thảo.

Phó Cục Trưởng Đặng Sỹ Mạnh chủ trì tại cuộc họp

Tại Hội nghị, đại diện Ban soạn thảo đã trình bày quá trình và nội dung Dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị”. Hội nghị cũng đã đi sâu phân tích và góp ý chỉnh sửa chi tiết từng Điều, Khoản của bản Dự thảo.

Vận hành, bảo trì đường sắt đô thị là vấn đề hoàn toàn mới ở Viêt Nam. Việc ban hành QCKTQG về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị với mục đích đảm bảo hoạt động giao thông đô thị an toàn, thông suốt, thuận lợi và giảm thiểu những tác động bất lợi đến cộng đồng là hết sức cần thiết. Chính vì vậy đòi hỏi Ban soạn thảo phải nỗ lực trong việc xây dựng Quy chuẩn để đảm bảo tính hiện đại, hài hòa các yếu tố công nghệ khác nhau giữa các tuyến, phù hợp với điều kiện Việt Nam và không xung đột với các văn bản quy phạm pháp luật khác hiện hành.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Phó Cục trưởng Đặng Sỹ Mạnh giao Ban soạn thảo tiếp tục cập nhật ý kiến của các cơ quan/đơn vị có liên quan và khẩn trương bổ sung Dự thảo theo tiến độ được duyệt.

TVD