http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/12/2017

Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Đường sắt Việt Nam

Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Đường sắt Việt Nam
Chiều 28/12, Cục Đường sắt Việt Nam (ĐVSN) tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Phó Cục trưởng Cục ĐSVN Khương Thế Duy cho biết: Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp”, “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”,trong năm 2017, Đảng ủy và lãnh đạo Cục ĐSVN đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2017 trên tất cả các mặt công tác.

Phó Cục trưởng Khương Thế Duy trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017,
triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục ĐSVN

Cụ thể, Cục đã hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được Bộ GTVT giao đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng. Đặc biệt là trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, trong đó Luật Đường sắt (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và xây dựng 3 Nghị định, 15 Thông tư liên quan; công tác quản lý, thực hiện các quy hoạch; các dự án hỗ trợ kỹ thuật được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ĐS được các chủ thể quy định trong Quy chế phối hợp tích cực thực hiện và có chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông đường sắt đã giảm sâu cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về vận tải ĐS đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải ĐS. Cục đã kịp thời đề xuất các cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; chủ động kiểm tra, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng ĐS thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra, góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.Công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trong đó liên quan đến ĐS đô thị và các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ đã được ứng dụng có hiệu quả, gắn liền với nhu cầu thực tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng.Công tác hợp tác quốc tế được quan tâm đẩy mạnh, góp phần mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi kinh nghiệm và đầu tư phát triển đường sắt theo mục tiêu chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục ĐSVN đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng; trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra tiếp tục được hoàn thiện.

Năm 2018 là năm then chốt thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2021. Tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành GTVT và những thành tựu đã đạt được trong năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo, công chức, người lao động trong Cục ĐSVN tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, các giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến trình đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn trình bày tham luận và kiến nghị, đề xuất
giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường sắt

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận Cục Đường sắt VN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vai trò cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, góp phần duy trì hoạt động GTVT ĐS năm 2017 ổn định. Đặc biệt, Cục đã thực hiện tốt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực ĐS, Cục đã chủ động bám sát nhiệm vụ để xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật ĐS sửa đổi, đáp ứng nhu cầu về tiến độ, hoàn thành cơ bản kế hoạch được giao.

Trong công tác đảm bảo ATGT đường sắt, Cục đã đẩy mạnh phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và các tỉnh, thành, vì vậy các địa phương đã vào cuộc tích cực hơn, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tai nạn giao thông đường sắt giảm, tuy nhiên chưa bền vững.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ, bối cảnh lĩnh vực đường sắt 2018 còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn lực đầu tư để phát triển còn thấp. Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Cục Đường sắt VN cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng toàn diện hơn nữa; nghiên cứu, đề xuất  đưa ra các nội dung, quy định quan trọng để phát triển đường sắt và đảm bảo ATGT đường sắt như: phân định rõ vai trò của các chủ thể trong đầu tư lĩnh vực đường sắt, làm sao có thể thu hút nguồn vốn ngoài Nhà nước; xác định hành lang đường sắt như thế nào để có tính khả thi cao khi thực hiện công tác bảo vệ và cắm mốc giới; chú trọng tăng cường kết nối các phương thức vận tải; nghiên cứu các bước đi để phát triển công nghiệp đường sắt…

Cục trưởng Cục ĐSVN Vũ Quang Khôi phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức Cục ĐSVN, đồng chí Cục trưởng Vũ Quang Khôi trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông. “Cục ĐSVN sẽ quán triệt thực hiện nghiêm túc, tiếp tục đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018”, Cục trưởng Vũ Quang Khôi nhấn mạnh.

Cục trưởng Vũ Quang Khôi và Chủ tịch Công đoàn Khương Thế Duy ký cam kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn năm 2018

Nhân Hội nghị này, Cục ĐSVN đã công bố quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm 2017, đồng thời phát động thi đua năm 2018.

Nguồn: Mt.gov.vn