http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 18/07/2017

Cục Đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Cục Đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Chiều 14/7, Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng cuối năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Cục trưởng Cục ĐSVN Khương Thế Duy đã báo cáo kết quả  hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Bộ GTVT giao đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng tất cả các mặt công tác.

Cụ thể, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đề án đã hoàn thành đúng tiến độ chương trình, kế hoạch, trong đó Luật Đường sắt (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV tháng 6/2017. Công tác quản lý, thực hiện các quy hoạch được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. Các dự án hỗ trợ kỹ thuật được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác đảm bảo trật tự ATGT ĐS được các chủ thể quy định trong Quy chế phối hợp tích cực thực hiện và có chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông đường sắt đã giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2016. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về vận tải đường sắt đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường sắt.

Bên cạnh đó, Cục ĐSVN đã kịp thời đề xuất các cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; chủ động kiểm tra, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng ĐS thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra, góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (trong đó có nội dung liên quan đến đường sắt đô thị) và các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ đã được ứng dụng có hiệu quả, gắn liền với nhu cầu thực tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác hợp tác quốc tế được quan tâm đẩy mạnh, góp phần mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi kinh nghiệm và đầu tư phát triển đường sắt theo mục tiêu chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Cục trưởng Khương Thế Duy cho biết, Đảng ủy Cục ĐSVN đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng; trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra tiếp tục được hoàn thiện.

Tại Hội nghị, Cục ĐSVN đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2017 nhằm hoàn thành tốt công tác chuyên môn và công tác Đảng theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung hoàn thành xây dựng các VBQPPL; triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án liên quan quy hoạch hệ thống đường sắt quốc gia; triển khai công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch chi tiết đường sắt phía Nam với các đoạn tuyến thí điểm đã được phê duyệt, các dự án hỗ trợ kỹ thuật do nước ngoài tài trợ và dự án kết nối ĐS quốc tế; đề xuất các cơ chế chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt hoạt động hiệu quả, thu hút các nguồn lực đầu tư hiện đại hóa công nghệ vận tải đường sắt. Cùng với đó chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải đường sắt đáp ứng các yêu cầu vận tải đường sắt, giữ vững và nâng cao chất lượng vận tải đặc biệt là dịp cao điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động vận tải đường sắt; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện siết chặt quản lý kiểm soát tải trọng phương tiện, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông ĐS, hạn chế tai nạn xảy ra. Ngoài ra phối hợp với các tổ chức quốc tế trong việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư phát triển đường sắt Việt Nam theo chiến lược, quy hoạch. Chú trọng đẩy mạnh công tác thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 của Cục; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động trong dịp lễ, tết....

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục ĐSVN đặc biệt trong việc bảo vệ thành công Luật ĐS sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và ban hành.

Thứ trưởng đánh giá công tác hợp tác quốc tế lĩnh vực đường sắt đã được Cục ĐSVN đẩy mạnh; đã làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với số vụ tai nạn đã giảm sâu, tuy nhiên vẫn là nhất thời, chưa bền vững, còn tiềm ẩn mất an toàn. Lĩnh vực vận tải, Thứ trưởng nhận định đã có dấu hiệu tăng trưởng tích cực hơn so với năm 2016 trong đó có vai trò nhất định của Cục ĐSVN với việc triển khai Đề án nâng cao khả năng khai thác vận tải đường sắt tuyến Hà Nội – Vinh…

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục ĐSVN, Cục trưởng Vũ Quang Khôi tiếp thu
ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu lãnh đạo, cán bộ công chức Cục ĐSVN trong thời gian tới nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu của Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT và yêu cầu phát triển ngành Đường sắt Việt Nam. Cụ thể, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác Đảng, tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng VBQPPL đảm bảo chất lượng; khẩn trương hoàn thành cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng lại các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt; phân cấp quản lý thông tin, dữ liệu trong công tác bảo trì KCHT đường sắt để có kế hoạch khung, kế hoạch triển khai cụ thể; phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt VN trong công tác phòng chống, khắc phục bão lũ để chủ động trong kế hoạch bố trí vốn; đẩy mạnh liên vận quốc tế, mở ra hướng phát triển mới trong vận tải đường sắt…

“Các dự án đường sắt đang nghiên cứu, chuẩn bị triển khai là cơ hội lớn, vì thế cần phải hiểu và xác định rõ vai trò của Cục phải làm gì để thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nguồn: Mt.gov.vn