http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 06/07/2016

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Sáng 5/7, tại trụ sở Bộ GTVT, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ TCCB; Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đồng chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Các đồng chí chủ trì Hội nghị (từ trái sang phải): Phạm Công Bổng, Nguyễn Ngọc Đông và Trần Văn Lâm. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết, năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2021. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng và cán bộ, CCVC-NLĐ ngành GTVT đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016. Đảng ủy Bộ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ quán triệt đến các cấp ủy Đảng triển khai các chương trình, kế hoạch của Bộ GTVT; chủ động phối hợp với và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ; tổ chức nhiều hội nghị BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; tổ chức làm việc với Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT VN, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ và một số Đảng bộ trực thuộc...

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Công Bổng cho biết, Đảng bộ đã kiện toàn cấp ủy 5 đảng bộ, 2 chi bộ trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra của 2 đảng bộ; tiếp nhận 1 chi bộ về trực thuộc Đảng bộ Bộ. Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cho 187 cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng...

Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn Đảng bộ Bộ đã kết nạp 229 đảng viên, công nhận 218 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài Đảng bộ 155 đồng chí; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 114 đồng chí. Đảng ủy Khối tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 51 đồng chí; 40 tuổi Đảng cho 2 đồng chí. Toàn Đảng bộ hoàn thành kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 3.

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Các đại biểu dự Hội nghị BCH lần thứ 6 của Đảng bộ Bộ GTVT

“6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; chỉ đạo các cấp ủy Đảng đẩy mạnh đổi mới phướng thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ; đặc biệt Thường trực Đảng ủy Bộ đã tổ chức các buổi làm việc với một số cấp ủy Đảng trực thuộc về tổ chức cán bộ, đảng viên và thực trạng thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng theo kế hoạch” - đồng chí Phạm Công Bổng cho biết.

Đồng chí Phạm Công Bổng cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016, theo đó nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra; trong đó tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo các cấp ủy Đảng đẩy mạnh đổi mới phướng thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo công tác sơ, tổng kết điểm một số chuyên đề nóng, có tính thời sự để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Trí Đức.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đồng chí Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trình bày Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn”; đồng chí Đoàn Huy Khương - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đoàn Huy Khương - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đã  công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Trí Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ GTVT tham gia BCH Đảng bộ Bộ GTVT khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Trí Đức.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông và Bùi Minh Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trí Đức (tham gia BCH Đảng bộ Bộ)
và đồng chí Lê Kim Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt (nhân dịp đồng chí sinh nhật)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ Bộ đã đánh giá tất cả các mặt hoạt động đạt được của ngành GTVT nói chung, đặt biệt là của Đảng bộ Bộ, cũng như của các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bộ GTVT. Đảng ủy Bộ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cho biết, tính đến 30/6/2016, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã tổ chức triển khai xong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng với việc lồng ghép với tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Bộ đã xây dựng Chương trình hành động triển khai đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phát biểu kết luận Hội nghị

Đảng bộ Bộ GTVT đã tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT; đặc biệt đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề (riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề); tính đến tháng 7/2016, Đảng bộ Bộ GTVT đã ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề và tại Hội nghị hôm nay, đã báo cáo thêm dự thảo Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn ngành GTVT”, đây là các Nghị quyết đã được đưa vào Chương trình toàn khóa, trên cơ sở những nội dung cấp thiết, ban hành dần dần các Nghị quyết và đặc biệt sau đó tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề này.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, trong tháng 6/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã làm việc với Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác từ sau Đại hội của Đảng bộ Bộ GTVT, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; duy trì làm việc với các cơ quan đoàn thể, lãnh đạo Đoàn Thanh niên, phối hợp với Công đoàn ngành GTVT, thông qua các buổi làm việc của Ban Thường vụ đối với các tổ chức trên nhằm duy trì hoạt động, lãnh đạo chung công tác đoàn thể trong toàn Ngành cũng như chú trọng công tác dân vận.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và đã hoàn thành kế hoạch đề ra; trong đó đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng dự án Luật và văn bản QPPL, đề án; chỉ đạo hoàn thành đúng và vượt tiến độ công trình, dự án để đưa vào khai thác; tổng kết 5 năm đầu tư KCHTGT theo hình thức hợp đồng BOT và BT; tổng kết 5 năm hoạt động KHCN; hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt bảo đảm TTATGT...

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Đảng ủy Bộ tập trung vào việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ; bám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp trên; Đảng ủy Bộ đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đẩy mạnh công tác dân vận, đoàn thể...

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2016, các cấp ủy Đảng phải tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Bộ và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, toàn ngành nỗ lực hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 216 trên tất cả các lĩnh vực, với phương châm hành động mà Đảng bộ Bộ đã xác định của năm 2016 là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thú XII của Đảng”.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung bám sát các Nghị quyết của cấp trên, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 110-KH/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bên cạnh đó triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (các cơ sở Đảng phải xây dựng công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị mình theo chương trình, kế hoạch cụ thể); đồng thời chú trọng công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể.

 Nguồn: Mt.gov.vn