http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 25/05/2016

Rà soát các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Rà soát các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục vừa yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT được ủy thác quản lý quốc lộ có đường sắt đi qua chủ trì rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời hệ thống báo hiệu đường bộ, đảm bảo ATGT tại các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt.

Ảnh minhhoaj\

Điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT được ủy thác quản lý Quốc lộ có đường sắt đi qua chủ trì phối hợp cùng các đơn vị quản lý đường sắt thuộc địa bàn và các cơ quan có liên quan của địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời hệ thống báo hiệu đường bộ, đảm bảo ATGT tại các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt.

Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan đóng trên địa bàn, cử lực lượng tham gia hỗ trợ, điều tiết và hướng dẫn giao thông khi có tình huống đột xuất xảy ra. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường sắt đi qua.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu ý, căn cứ hiện trạng hệ thống ATGT trong phạm vi giao cắt đã được rà soát nêu trên, tiến hành đánh giá và đề xuất phương án xứ lý, dự kiến kinh phí thực hiện, tổng hợp báo cáo gửi về Tổng cục  trước ngày 10/6/2016.

Nguồn: mt.gov.vn