http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/03/2016

WB hỗ trợ nghiên cứu mô hình phát triển ngành đường sắt

WB hỗ trợ nghiên cứu mô hình phát triển ngành đường sắt
Đây là vấn đề Bộ GTVT mong muốn WB đưa ra giải pháp khi hỗ trợ nghiên cứu phát triển đường sắt Việt Nam.
dau-tu-ha-tang-dương-sat

Cần có cơ chế để thu hút vốn ngoài Nhà nước tham gia đầu tư, khai thác lĩnh vực đường sắt

Đoàn công tác của WB do ông Paul Valley, Trưởng ban Giao thông làm trưởng đoàn. Đây là cuộc họp nhằm thống nhất các nội dung trước khi đưa ra báo cáo giai đoạn 1 của nghiên cứu tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đưa ra một số vấn đề cần nhóm chuyên gia của WB nghiên cứu, đề xuất giải pháp trong báo cáo kết quả giai đoạn 1 như: phương án thực hiện việc tách bạch chức năng quản lý Nhà nước giữa Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đối với việc sở hữu, quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt; Việc cấp vốn Nhà nước và quản lý vốn đó cũng như vai trò của các chủ thể trong việc sửa chữa, duy tu đường sắt.

“Nếu Nhà nước hỗ trợ gói kinh phí để duy tu hàng năm thì cần xây dựng những chỉ tiêu, hạn mức nào về tiêu chuẩn kỹ thuật, về doanh thu… mà doanh nghiệp cần phải thực hiện?”, Thứ trưởng Đông gợi mở những nhóm vấn đề cần nghiên cứu.

Một vấn đề cần đặc biệt quan tâm là xây dựng cơ chế như thế nào để tạo sự minh bạch, thuận lợi và thu hút các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đường sắt, nhất là kết cấu hạ tầng đường sắt. Nếu vốn xã hội hóa tham gia đầu tư thì nên theo hình thức nào và Nhà nước hỗ trợ, tham gia đến đâu trong lĩnh vực xây dựng mới cũng như khai thác…

Về những nội dung trên, đại diện WB khẳng định sẽ tiếp thu để đưa vào kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, phía WB cũng cho biết, mục tiêu giai đoạn 1 của nghiên cứu chỉ đưa ra phương án tổng thể định hướng chiến lược, xây dựng mô hình thích hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngành đường sắt. Các nội dung chi tiết hơn như Thứ trưởng nêu sẽ được nghiên cứu ở giai đoạn 2.

Để kết quả nghiên cứu được áp dụng kịp thời, đạt hiệu quả thực tiễn cao đối với đường sắt Việt Nam, Thứ trưởng Đông đề nghị phía WB đưa vào nội dung đề xuất nghiên cứu giai đoạn 2 những vấn đề trên. Thứ trưởng cho rằng cần chia các hạng mục, nội dung cụ thể để kết thúc nghiên cứu vừa có phương án tổng thể, đồng thời đưa ra được các giải pháp cụ thể.

“Chúng tôi đang tái cơ cấu ngành đường sắt. Vì vậy, bước tiếp theo cần nghiên cứu sâu hơn, chi tiết, cụ thể hơn và có phương án sớm hơn để triển khai, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nguồn: Mt.gov.vn