http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 12/06/2018

Lái tàu hoả phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Lái tàu hoả phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
Bộ GTVT ban hành Thông tư 33 quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt, trong đó có lái tàu.
khu-gian-duong-sat-dong-ha--hue-nhin-tu-ban-lai-ta

Để được cấp giấy phép, lái tàu phải đạt yêu cầu sát hạch 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 33/2018 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Điều kiện, nội dung quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Theo Thông tư, các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng gồm: trưởng tàu; lái tàu, phụ lái tàu; nhân viên điều độ chạy tàu tuyến, điều độ chạy tàu ga; trực ban chạy tàu; trưởng dồn; nhân viên gác ghi; nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe; nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm; nhân viên gác đường ngang, cầu chung; phó tàu khách phụ trách an toàn; người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường sắt phục vụ dây chuyền công nghệ của doanh nghiệp.

Đối với chức danh trưởng tàu, tiêu chuẩn là phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn về điều hành chạy tàu hỏa hoặc vận tải đường sắt; có đủ điều kiện sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trưởng tàu khách phải có thời gian ít nhất một năm đảm nhận trực tiếp công việc của chức danh trưởng tàu hàng hoặc phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn. Trưởng tàu hàng phải có thời gian ít nhất một năm đảm nhận trực tiếp công việc của trưởng dồn hoặc có thời gian thử việc theo quy định của pháp luật về lao động với chức danh trưởng tàu hàng hoặc phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn. Đạt yêu cầu sát hạch về nghiệp vụ trưởng tàu do doanh nghiệp sử dụng chức danh trưởng tàu tổ chức.

Với lái tàu, tiêu chuẩn là phải có giấy phép lái tàu còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; có đủ điều kiện sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Để được cấp giấy phép, lái tàu phải đạt yêu cầu sát hạch được tổ chức bởi Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu do Cục trưởng Cục Đường sắt VN thành lập. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Nguồn: Báo Giao thông