http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 26/10/2015

Việt Nam – Lào ký Bản ghi nhớ nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

Việt Nam – Lào ký Bản ghi nhớ nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ngày 14/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng... đã cùng tham gia buổi tọa đàm thỏa thuận về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông tại Văn phòng Thủ tướng Lào (Thủ đô Viêng chăn, Lào).

Thay mặt Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
và Bộ trưởng Bộ CC & Vận tải Lào 
đã ký kết Bản ghi nhớ giữa |
Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030.

Sau buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Công chính & Vận tải Bounchanh Sinthavong thay mặt Chính phủ nước CHDCND Lào và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về thỏa thuận chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Việc ký Bản ghi nhớ tạo cơ sở pháp lý cho CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào chủ động trong việc quy hoạch kết nối GTVT hai nước và khu vực, đảm bảo việc phát triển đồng bộ hệ thống GTVT giữa hai nước theo hướng bền vững, hiện đại, có tầm nhìn; kết nối các phương thức vận tải tạo thành hệ thống liên hoàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của hai nước đồng thời phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của hai nước, đặc biệt là tiềm năng về vị trí trung tâm của Lào trong việc kết nối GTVT đường bộ với các nước trong khu vực và tiềm năng biển của Việt Nam trong việc kết nối với hệ thống GTVT quốc tế, tạo điều kiện để thúc đẩy thương mại hai nước hiện vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Lễ Ký kết

Bản ghi nhớ gồm 6 điều với nội dung chính của Bản ghi nhớ đưa ra thỏa thuận khung để hai bên phối hợp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển GTVT giai đoạn 2016 – 2025 và tầm nhìn đến 2030, theo đó đặc biệt chú trọng những nội dung kết nối hệ thống giao thông và khai thác vận tải qua lại hai nước trên tất cả các phương thức.

Đồng thời cũng khẳng định mỗi bên sẽ huy động mọi nguồn lực kể cả xã hội hóa để triển khai các chương trình đầu tư, phát triển giao thông vận tải của mình.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào
tham dự buổi tọa đàm sáng 14/9 tại Văn phòng Thủ tướng Lào

Bản ghi nhớ này sẽ có tác động tích cực tới quan hệ giữa Việt Nam và Lào, phù hợp với định hướng phát triển toàn diện của Việt Nam với các quốc gia khu vực Châu Á nói chung cũng như Lào nói riêng.

Bản ghi nhớ này khuyến khích và tạo hành lang pháp lý cho Việt Nam quy hoạch các tuyến đường trọng điểm kết nối Việt Nam với Lào ra các nước ASEAN, xây dựng thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án trọng điểm, phối hợp với phía Lào để thu hút đầu tư các tuyến đường kết nối có hiệu quả cũng như tham vấn với phía Lào ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy việc tổ chức khai thác có hiệu quả hoạt động vận tải quốc tế cũng như vận tải quá cảnh qua lại hai nước.

Nguồn: Mt.gov.vn