http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 31/03/2023

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Từ ngày 15/4/2023 đến 15/5/2023, triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức tuyên truyền và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Cục Đường sắt Việt Nam giao các phòng Thanh tra – An toàn I, II, III phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà ga, trên các đoàn tàu có tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm An toàn thực phẩm theo quy định

File đính kèm: tháng_VS_ATTP.pdf Triển_khai_tháng_ATTP.pdf