http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 30/08/2021

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

File đính kèm: Quyết_định_1596.QĐ-BGTVT.pdf KH_ban_theo_QĐ_1596.pdf