http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 11/10/2021

Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

File đính kèm: QĐ_1782.BGTVT.pdf KH_chạy_tàu_theo_QĐ_1782.pdf