http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/07/2021

Trả lời ý kiến đối với đề nghị xem xét cho tạm dừng bán vé và không đón khách tại ga đường sắt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đi Huế nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19

File đính kèm: cv_1584.pdf