http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/07/2021

Tăng cường công tác phục vụ vận tải phòng, chống dịch Covid - 19 và đảm bảo trật tự ATGTĐS trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

File đính kèm: cv_990.pdf