http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/07/2021

Thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng dịch Covid-19 trên các đoàn tàu khách

File đính kèm: cv_1065.pdf