http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 04/01/2017

Năm 2017, Cục Đường sắt tích cực khẳng định vai trò quản lý nhà nước

Năm 2017, Cục Đường sắt tích cực khẳng định vai trò quản lý nhà nước
Chiều 3/1/2017, Cục Đường sắt VN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tới dự và chỉ đạo hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Cục Đường sắt VN
cần tích cực thực hiện các hoạt động nhằm khẳng định vai trò trong quản lý Nhà nước

Tại hội nghị, ông Vũ Quang Khôi, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường sắt VN cho biết, năm 2016 Cục tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ATGT đường sắt. Đặc biệt Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) đã được Quốc hội Khóa XIV thảo luận tại kỳ họp thứ 2 theo đúng kế hoạch và đang tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa. Hoàn thành việc lập hồ sơ hơn 4.500 lối đi dân sinh trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố có đường sắt đi qua để làm cơ sở kiểm soát, kiềm chế, tiến tới giảm bớt lối đi dân sinh. Bên cạnh đó, Cục cũng đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện 159 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung cam kết kiểm soát tải trọng xếp hàng lên phương tiện giao thông tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa tại 75 đơn vị...

Cục trưởng Vũ Quang Khôi báo cáo tình hình hoạt động của Cục Đường sắt trong năm 2016

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục đã triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng các cấp. Các chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao Cục Đường sắt VN trong năm qua đã tập trung chủ trì biên soạn Luật Đường sắt (sửa đổi) cũng như đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng các văn bản, quy định pháp luật khác. “Cục đã tích cực làm việc với các địa phương, góp phần đưa tình hình ATGT đường sắt chuyển biến tích cực, tai nạn giảm. Về công tác quản lý Nhà nước, đã có nhiều hoạt động khẳng định được vai trò của Cục trong quản lý vận tải, thẩm định đường ngang...”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhận định.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế hiện nay như vị thế của Cục chưa rõ nét; hệ thống văn bản pháp luật về ngành đường sắt chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư ít, quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt vẫn chưa bài bản, chất lượng nguồn nhân lực còn thiếu, yếu... Vì vậy, sang năm 2017, Thứ trưởng yêu cầu Cục Đường sắt VN tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách để đường sắt phát triển, tập trung vào xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi). Đồng thời tiến hành rà soát lại kết cấu hạ tầng đường sắt, phân định rõ các loại tài sản, kể cả đất đai để xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng hiện đại. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các tỉnh kiểm soát, giảm thiểu lối đi dân sinh, đường ngang, tăng cường công tác ATGT đường sắt...

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng bộ Cục Đường sắt tập trung triển khai các Nghị quyết Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, tuy nhiên phải cụ thể hóa trong các hoạt động của Ngành; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05...

Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCVC, bầu ban thanh tra nhân dân và khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích năm 2016...

Khen thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc của Cục Đường sắt Việt Nam trong năm 2016

Nguồn: Mt.gov.vn