http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 12/08/2020

Tài liệu tham dự Hội thảo "Tư vấn đối với lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam” của Tư vấn Dự Án DEEP

File đính kèm: Tai_lieu_tu_van_hop_phan_bao_tri_DS_cua_Han_QUoc.pdf