http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 12/12/2015

Công bố tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới Đường sắt Việt Nam

Công bố tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới Đường sắt Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT, ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo văn bản số 6076/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 04/11/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc rà soát, cập nhật, công bố dữ liệu cầu, đường (các tuyến đường địa phương) để thực hiện Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Cục Đường sắt Việt Nam tổng hợp tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt Việt Nam để công bố và gửi số liệu

File đính kèm: CV_2314_Cong_bo_duong_ngang.docx