http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 07/09/2020

Nội dung Đề án theo Quyết định 358/TT-CP

File đính kèm: Hồ_sơ_Lối_đi_tự_mở_(bản_duyệt).rar Đề_án_tháng_2_năm_2020(duyệt).rar