http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 30/03/2018

Số liệu cấp giấy phép, gia hạn liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và Số liệu cấp giấy phép, gia hạn giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang

bả

File đính kèm: QL_cap_phep_DN_thi_cong_cong_trinh_KCHT_ĐS.xlsx