http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 12/06/2018

Quy trình nghiêm ngặt sát hạch, cấp giấy phép lái tàu

Quy trình nghiêm ngặt sát hạch, cấp giấy phép lái tàu
Để được cấp giấy phép, lái tàu phải trải qua kỳ sát hạch nghiêm ngặt, có bằng lái phương tiện đường sắt.

Theo Thông tư 33/2018 của Bộ GTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây, để được cấp giấy phép lái tàu, về điều kiện sát hạch, phải có độ tuổi từ 23 đến 55 đối với nam, từ đủ 23 đến 50 đối với nữ, có đủ sức khỏe để lái các loại phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; Có bằng hoặc chứng chỉ về lái phương tiện giao thông đường sắt phù hợp với loại phương tiện dự sát hạch; Đối với chức danh lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng phải có thời gian làm phụ lái tàu an toàn liên tục 24 tháng trở lên.

Trình tự sát hạch gồm 4 bước: Sát hạch lý thuyết; Sát hạch thực hành khám máy đối với lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, sát hành thực hành kiểm tra kĩ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố và tình huống khẩn cấp đối với lái tàu trên đường sắt đô thị; Sát hạch thực hành lái tàu; Sát hạch thực hành lại đối với thí sinh không đạt yêu cầu theo quy định đối với một trong hai phần sát hạch thực hành ở bước 2 hoặc bước 3.

Thí sinh được công nhận đạt yêu cầu kỳ sát hạch khi đạt yêu cầu cả sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành, không vi phạm các lỗi bị đình chỉ sát hạch.

Về thủ tục, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sát hạch cấp giấy phép lái tàu nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Đường sắt VN. Cục Đường sắt VN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trong 2 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, cá nhân thời gian, địa điểm sát hạch nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Đường sắt VN hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ sau 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả sát hạch, Cục Đường sắt VN thực hiện cấp giấy phép lái tàu cho những người được công nhận đạt yêu cầu kì sát hạch.

Nguồn: Báo Giao thông