http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 17/09/2019

Lấy ý kiến góp ý (lần 1) cho Dự thảo TCVN :2020 GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ ĐƯỜNG 1000 MM – ĐƯỜNG 1435 MM – ĐƯỜNG LỒNG

File đính kèm: CV_gửi_các_đơn_vị_góp_ý_dự_thảo_Tiêu_chuẩn_ghi_đường_sắt_.doc Dự_thảo_1_TCVN_-_Ghi_đường_sắt_Khổ_1000_mm_-_1435_mm_và_đường_lồng.doc