http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 14/07/2016

Bộ GTVT tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Bộ GTVT tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020
Sáng ngày 13/7/2016, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tại Bộ GTVT. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; đại diện Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành.

Quan hệ hợp tác GTVT giữa Việt Nam với các nước  ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu

Đây là khẳng định của Vụ trưởng Vụ HTQT Lê Tuấn Anh trong báo cáo của Vụ HTQT, giai đoạn 2011 – 2015, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, phương châm, quan điểm chỉ đạo về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI “triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế”. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT, toàn ngành GTVT đã chủ động, tích cực, phối hợp đồng bộ và hiệu quả với các cơ quan đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và mục tiêu phát triển ngành GTVT nói riêng. Hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai toàn diện trên mọi lĩnh vực GTVT như đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa được thúc đẩy nhằm huy động mọi nguồn lực quốc tế góp phần giải quyết những vấn đề mà ngành đang phải đối mặt đồng thời tạo đà cho việc thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2011-2015

"Với những nỗ lực nêu trên, quan hệ hợp tác GTVT giữa Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực và các nước có quan hệ đối tác chiến lược ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Trong khi đó, quan hệ với các nước chưa có nhiều hợp tác trong lĩnh vực GTVT do điều kiện xa cách về vị trí địa lý như các nước ở khu vực châu Phi, Nam Mỹ... cũng dần được xác lập. Bên cạnh đó, với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành GTVT cũng đã tích cực tham gia, chủ động đề xuất các sáng kiến, đưa ra những khuyến nghị mang tính xây dựng nhằm thực hiện vai trò thành viên tích cực, có tránh nhiệm trong khuôn khổ các diễn đàn hợp tác GTVT đa phương. Đặc biệt, GTVT Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, đánh dấu một bước ngoặt trong hợp tác kinh tế thương mại ASEAN đồng thời tạo ra cơ hội phát triển lớn cho GTVT các nước thành viên", ông Lê Tuấn Anh nói.


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị

Với 50 điều ước quốc tế trong lĩnh vực GTVT được ký kết, gia nhập trong giai đoạn 2011-2015 cùng với việc tích cực triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về GTVT mà Việt Nam là thành viên đã thực sự là sợi dây gắn kết, tạo động lực thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước nói chung và ngành GTVT Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Trong quan hệ hợp tác GTVT song phương giữa Việt Nam với các nước láng giềng có chung đường biên giới như Lào, Campuchia và Trung Quốc luôn được xác định là trọng tâm và không ngừng được củng cố.

Quan hệ hợp tác GTVT giữa Việt Nam với các nước ở khu vực châu Âu như Pháp, Đức, Ấn Độ, Bỉ, Tây Ban Nha, Anh... cũng không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tăng cường hợp tác đa phương trong đó ASEAN là trung tâm, thúc đẩy việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN, Bộ GTVT đã trình và được Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường kết nối GTVT ASEAN. Đồng thời, Việt Nam ngày càng tích cực và tham gia đầy đủ hơn vào hoạt động của hơn các tổ chức quốc tế chuyên ngành GTVT.

Triển khai nhiều biện pháp nhằm huy động các nguồn vốn ngoài nước tập trung phát triển KCHT giao thông

Trong những năm qua, Bộ GTVT đã tiến hành triển khai nhiều biện pháp nhằm huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển KCHT giao thông trong đó có phần đóng góp rất quan trọng từ việc xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn vốn ngoài nước.

Vốn nước ngoài sử dụng cho đầu tư hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý giai đoạn 2011-2014 là 37 nghìn tỷ đồng, chiếm tới gần 32% tổng chi đầu tư vào ngành giao thông, trong đó vốn ODA là chủ yếu với tỷ lệ 28%. Năm 2015, Bộ GTVT đã phê duyệt và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT đến năm 2020 nhằm cung cấp thông tin về quy hoạch, nhu cầu phát triển và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực GTVT của Việt Nam cũng như danh mục các dự án đầu tư cụ thể để kêu gọi tham gia đầu tư vào các dự án này tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT đã có nhiều hoạt động hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ GTVT, môi trường…

Công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GTVT giai đoạn tới cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ HTQT Lê Tuấn Anh cũng cho biết: Thời gian qua có không ít những vướng mắc, khó khăn từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.


Vụ trưởng Vụ HTQT Lê Tuấn Anh báo cáo tại Hội nghị

“Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011 – 2015, công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GTVT giai đoạn tới cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về hội nhập kinh tế quốc tế và đòi hỏi về nguồn vốn ngoài nước để phát triển kết cấu hạ tầng GTVT”, ông Lê Tuấn Anh nói.

Qua đó, ông Lê Tuấn Anh cũng cho biết, Bộ GTVT xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT dựa trên các cơ sở: Tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/3/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016; Đảm bảo bám sát việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành GTVT đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ GTVT tại Quyết định số 43/QĐ-BGTVT ngày8/1/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Bên cạnh đó, các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT cũng phải thường xuyên được rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết để có những điều chỉnh phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, ngay sau phần báo cáo hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GTVTgiai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 do Vụ trưởng Vụ HTQT Lê Tuấn Anh trình bày, các đại biểu đã được nghe ông Vũ Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục ĐBVN báo cáo về kết nối giao thông và vận tải đường bộ trong khu vực (ASEAN, GMS, CLV…); Tiếp đó là báo cáo của đại diện Cục Hàng không Việt Nam về giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hàng không; Báo cáo về thách thức, khó khăn và giải pháp của doanh nghiệp vận tải biển trong hội nhập quốc tế.


Q.TGĐ Vinalines Nguyễn Cảnh Tĩnh

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội nghị còn được nghe đại diện Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao trình bày các tham luận liên quan đến tình hình tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam và tác động đến ngành GTVT; Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập quốc tế…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ GTVT cũng trao Bằng khen cho 8 tập thể  và 15 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hội nhập quốc tế 5 năm qua.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tặng Bằng khen cho 8 tập thể

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tặng Bằng khen cho 15 cá nhân

Đẩy mạnh huy động nguồn vốn nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng GTVT

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đánh giá  báo cáo tham luận tại Hội nghị của các đơn vị, nhất là từ tham luận của đại diện Bộ Công thương và Bộ Ngoại gia đã nêu bật các kết quả thể hiện tính đúng đắn của định hướng tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GTVT, đồng thời cho thấy vai trò và những đóng góp mà công tác hội nhập quốc tế đã mang lại cho sự nghiệp phát triển GTVT trong thời gian qua.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Cũng có một số tồn tại chúng ta cần phải lưu tâm trong thời gian tới”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, qua 5 năm triển khai, kết nối GTVT giữa Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực và trên thế giới đã được thúc đẩy rõ rệt. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả hoạt động hội nhập quốc tế của các cơ quan, đơn vị, nhất là các cá nhân vừa được nhận Bằng khen cho hoạt động 5 năm vừa qua, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của ngành GTVT.

"Những thành tựu đạt được của công tác hội nhập quốc tế Bộ GTVT giai đoạn 2011-2015 vừa qua là rất đáng ghi nhận, đặc biệt chúng ta cũng đã rất thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn và những bài học kinh nghiệm quý báu, từ đó có thể khắc phục, vượt qua những thách thức để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế của Bộ GTVT", Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Qua đó, để thực hiện tốt hơn nữa công tác hội nhập quốc tế trong nhiệm kỳ 2016-2020 của ngành GTVT, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu toàn Ngành thực hiện 6 nội dung chính.

Trước hết, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục tăng cường nghiên cứu ký kết, gia nhập và thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành GTVT, từ đó giúp cho mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp hiểu rõ thách thức, cơ hội mà họ có được từ hội nhập quốc tế để tham gia một cách chủ động và tích cực; Ưu tiên tiến hành đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho ngành GTVT.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, cần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực GTVT với các nước, vùng lãnh thổ nhằm tăng cường kết nối cũng như phục vụ mục tiêu phát triển ngành và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước là đối tác truyền thống, đối tác quan trọng trong lĩnh vực GTVT như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức,... để tiếp tục kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến của các nước trong quản lý, đầu tư và phát triển hệ thống GTVT.

"Ngoài ra, chúng ta cũng cần tích cực tham gia, đóng góp vào các diễn đàn GTVT đa phương qua đó nâng cao vai trò và vị thế của GTVT Việt Nam, trong đó ưu tiên tham gia một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động hợp tác GTVT trong khuôn khổ ASEAN cũng như tham gia tích cực hơn vào các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế chuyên ngành GTVT như Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Đường sắt quốc tế (OSJD), Hiệp hội các Tổ chức đường bộ quốc tế", Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu cần đẩy mạnh huy động nguồn vốn nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng GTVT. Muốn vậy cần rà soát, cập nhật, bổ sung các quy định về thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng GTVT nhằm tiếp tục tạo cơ chế, chính sách thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư.

Mặt khác, theo Bộ trưởng, cần tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp GTVT tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế như đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu với các doanh nghiệp về các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực GTVT, cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp GTVT trong quá trình hội nhập quốc tế, nghiên cứu hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh xu thế cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng gay gắt, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm các đối tác nước ngoài cũng như  cơ hội mở rộng thị trường ra các nước, trước mắt là các nước có quy mô thị trường phù hợp với doanh nghiệp của ta.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc tiếp tục kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực hội nhập quốc tế. Bởi khó khăn lớn nhất đối với công tác hội nhập quốc tế được các cơ quan, đơn vị đề cập tại các báo cáo là yếu tố con người. Do đó, đơn vị làm công tác hợp tác và hội nhập quốc tế cần được kiện toàn về tổ chức, về nhân sự để làm sao có đủ các cán bộ có năng lực cả về kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ nhằm đáp ứng tốt, hiệu quả các yêu cầu của quá trình hội nhập.

Với những nội dung trao đổi tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tin tưởng rằng, trong thời gian tới, công tác hội nhập quốc tế trên cơ sở các kết quả đạt được sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được hoạch định trong Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, góp phần vào việc đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước theo tinh thần của Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016.

Nguồn: Mt.gov.vn