http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/10/2023

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đối với Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh

Kết luận thanh tra số 2424/KL-CĐSVN ngày 24/10/2023 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đối với Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh

File đính kèm: 2424.signed.signed.pdf