http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 16/01/2023

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Kết quả thi vòng 2 tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

File đính kèm: TB_công_nhận_kq_vòng_2.pdf 14._QĐ_công_nhận_kết_quả_vòng_2_-_2022.pdf 15.QĐ_phê_duyệt_kết_quả_kỳ_thi_tuyển_CC_2022.pdf