http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/05/2024

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản của Cục Đường sắt Việt Nam

Cục Đường sắt Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 02 tài sản gồm xe ô tô biển kiểm soát 31A - 8023 và ô tô biển kiểm soát 31A-8120. Chi tiết xem thông báo và quyết định phê duyệt giá khởi điểm đính kèm

File đính kèm: TB_112.pdf QD_144.pdf