http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 13/07/2021

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức Cục ĐSVN năm 2021

File đính kèm: QĐ_phê_duyệt_kết_quả_kỳ_thi_tuyển_CC_2021.pdf