http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/04/2020

Công bố điện thoại đường dây nóng phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

Để kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do các tổ chức, cá nhân cung cấp, Cục Đường sắt Việt Nam đăng tải  số điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam tại các khu vực Bắc, Trung, Nam trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020 trên các bản tin trên đài, báo của quý Cơ quan để các tổ chức cá nhân biết và kịp thời phản ánh thông tin về Cục Đường sắt Việt Nam qua các số điện thoại đường dây nóng:

Tổng Đài điện thoại đường dây nóng: 0865367565

Số điện thoại của cán bộ phụ trách về công tác vận tải và công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Khu vực phụ trách

1

Bùi Thế Thành

Trưởng phòng Vận tải - An toàn giao thông

0913582725

Phụ trách về công tác vận tải đường sắt

2

Uông Đình Hùng

Phó phòng Vận tải - An toàn giao thông

0904133074

Phụ trách về công tác an toàn đường sắt

3

Nguyễn Giang Hải

Trưởng phòng Thanh tra - An toàn I

0913061437

Phụ trách khu vực các tỉnh: Hà Nôi, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng

4

Phan Thanh Hòa

Trưởng phòng Thanh tra - An toàn II

0909678405

Phụ trách khu vực các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam

5

Đỗ Hoàn Thành

Trưởng phòng Thanh tra - An toàn III

0918679225

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Đồng Nai đến T.p Hồ Chí Minh

6

Ngô Văn Tăng

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 1

0982309982

Phụ trách khu vực (từ tỉnh Vĩnh Phúc đến tỉnh Lào Cai)

7

Hoàng Văn Hùng

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 2

0979386166

Phụ trách khu vực (từ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh)

8

Phạm Ngọc Châu

Đội trưởng Thanh tra - An toàn số 3

0912773494

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Hà Nội đến Ninh Bình

9

Bùi Ngọc Vinh

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 4

0904149919

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An

10

Lê Đình Thảo

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 5

0982537995

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh

11

Lê Khắc Thành

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 6

0989555341

Phụ trách khu vực các tỉnh Quảng Bình

12

Võ Hồng Sơn

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 7

0906974609

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Trần Văn Thông

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 8

0988619774

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến tỉnh Bình Định

14

Nguyễn Văn Dũng

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 9

0988805137

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa

15

Trần Hồng Quảng

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 10

0918544061

Phụ trách khu vực các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bình Thuận