http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 31/03/2020

Lấy ý kiến Dự thảo (lần 1) Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016

File đính kèm: 510.pdf Bang_giai_thich_noi_dung.docx Du_thao_TT09.docx