http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 11/10/2019

Thông báo về thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Cục ĐSVN năm 2019 (Kèm theo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2)

File đính kèm: TB_tuyen_vong_2.pdf