http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/08/2019

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, đăng kiểm, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt; về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn

File đính kèm: 1466.pdf