http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/12/2022

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định công nhận Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

File đính kèm: QĐ_công_nhận_kết_quả_thi_vòng_1_kỳ_thi_tuyển_CC_năm_2022_Cục_ĐSVN.pdf