http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 22/08/2023

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đối với Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình và các đơn vị có liên quan

Kết luận thanh tra số 1698/KL-CĐSVN ngày 02/8/2023 về Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đối với Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình và các đơn vị có liên quan

File đính kèm: KLTT_1698_Quảng_Bình_(ngày_02.8.2023).pdf