http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/12/2022

Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

File đính kèm: TB_thời_gian_thi_tuyển_CC_vòng_2.pdf