http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 13/12/2022

Quyết định phê duyệt danh sách các ứng viên đủ điều kiên dự thi tuyển công chức, Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định phê duyệt danh sách các ứng viên đủ điều kiên dự thi tuyển công chức, Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

File đính kèm: 6.QĐ_phê_duyệt_DS_thí_sinh_dự_thi_2022.pdf 7._QĐ_phê_duyệt_DM_TL_ôn_tập.pdf