http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/04/2021

Công bố điện thoại đường dây nóng phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021.

Để kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do các tổ chức, cá nhân cung cấp, Cục Đường sắt Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan đăng tải số điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam tại các khu vực Bắc, Trung, Nam trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 trên các bản tin trên đài, báo của quý Cơ quan để các tổ chức cá nhân biết và kịp thời phản ánh thông tin về Cục Đường sắt Việt Nam qua các số điện thoại đường dây nóng: Tổng Đài điện thoại đường dây nóng: 0865367565