http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 11/12/2019

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Đường sắt Việt Nam

File đính kèm: QĐ_cong_nhan_KQ_thi_tuyen_CC_vong_2.pdf TB_KQ_thi_tuyen_CC_vong_2.pdf