http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 23/08/2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức của Cục ĐSVN

File đính kèm: TB_trieu_tap_thi_sinh_du_thi_CC.pdf