http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/08/2019

Kết luận thanh tra v/v chấp hành các quy định trong công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt; công tác tổ chức chạt tàu; tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu đối với Chi nhánh Khai thác ĐS Hà Thành

File đính kèm: 1645.pdf