http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 17/07/2015

Quyết định của Bộ GTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến ĐS Bắc - Nam

File đính kèm: QĐ_2477.pdf