http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/02/2016

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh và ga Vinh

File đính kèm: KL_Ttra_Vinh.pdf