http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 27/04/2018

Công bố điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018

Triển khai thực hiện Công văn số 3655/BGTVT-ATGT ngày 10/4/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ  30/4 và 1/5 năm 2018. Để kịp thời tiếp nhận các thông tin và chỉ đạo các đơn vị có liên quan  giải quyết phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trong dịp nghỉ Lễ  30/4 và 1/5 năm 2018 do các tổ chức, cá nhân cung cấp, Cục Đường sắt Việt Nam đăng tải số điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam như sau:

- Tên cơ quan: Cục Đường sắt Việt Nam

- Số điện thoại đường dây nóng: 01676623357

- Thời gian trực: 24/24 giờ các ngày từ 17 giờ ngày 28/4/2018 đến 8 giờ ngày 2/5/2018

Trân trọng./.