http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 30/08/2017

Công bố điện thoại đường dây nóng phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018.

Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 9056/BGTVT-ATGT ngày 21/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phục vụ vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Để kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do các tổ chức, cá nhân cung cấp, Cục Đường sắt Việt Nam công bố điện thoại đường dây nóng phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018 như sau:

- Tên cơ quan: Cục Đường sắt Việt Nam

- Số điện thoại đường dây nóng: 01676623357