http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 17/08/2017

Quyết định số 2143/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ GTVT

File đính kèm: 2143.pdf