http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 14/07/2017

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT  đăng tải “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”, gồm các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, nhà E số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Bao gồm 03 xe ô tô tải ISUZU PICKUP đã qua sử dụng, sản xuất năm 1998, đưa vào sử dụng năm 1999; nước sản xuất Nhật Bản; động cơ vận hành kém, sử dụng không ổn định...

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá trị tài sản là 63.000.000 đồng (21.000.000 đồng/01 xe ô tô).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 20/7/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam, phòng 602, tầng 6, nhà E số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.