http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 23/01/2017

Công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt dịp nghỉ tết Đinh Dậu 2017

Công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt dịp nghỉ tết Đinh Dậu 2017:

SĐT1:  1676.623.357

SĐT 2: 1668.9637.750